Skala podobieństwa figur gimnazjum

narysuj kwadrat abcd do długości boku równym 2 cm oraz kwadrat abcd do długości boku równym 2 cm oraz kwadrat efbh a któtego , bok ma długość 6 cm oblicz skalę podobieństwa ( k=?) kwadratu efbh do kwadratu abcd

Brak zadań w tym zestawie.

Important info - ważna informacja